Seznam věcí na tábor


Kvalifikovaná zdravotní péče

Jak bude postaráno o Vaše dítě?Na zdravotní stav dětí bude po celý pobyt dohlížet kvalifikovaná osoba. Pokud tedy bude vaše dítě něco trápit, určitě bude o něj dobře postaráno. Samozřejmě bude obeznámena se zdravotním stavem vašeho dítěte (alergie, astma,…) a její povinností bude dodávat dítěti patřičné léky v patřičnou dobu, nemusíte se tedy bát, že by dítě na léky zapomnělo. Navíc je každý z vedoucích proškolen z poskytnutí první pomoci. O zdraví vašeho dítěte se tedy nemusíte bát.