Před odjezdem


Co je třeba mít? A co je třeba před odjezdem vyřídit?
Seznam věcí, které je třeba zařídit před odjezdem na tábor:

  • 1) Přihláška (každý musí mít vyplněnou a odeslanou přihlášku ještě před táborem)
  •                               Samotnou přihlášku najdete zde

  • 2) Lékařská prohlídka (potvrzena Vašim lékařem, nesmí být starší více než 1 rok)
  •                               Vzor lékařské prohlídky najdete zde

  • 3) Potvrzení o bezinfekčnosti (stačí vyplnit a podepsat v den odjezdu na tábor)
  •                               Vzor bezinfekčnosti najdete zde

  • 4) Kartičku pojištěnce (stačí kopie, odevzdává se při předání dítěte)

  • 5) Zabalit si všechny potřebné věci
  •                               Doporučený seznam věcí najdete zde